Værdigrundlag

Det er OK-Fondens vision, at livet skal leves - hele livet. Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne tilrettelægge sin hverdag og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til.

OK-Fondens formål, vision og værdier :
Vi arbejder for at opfylde visionen og formålet ud fra fem centrale værdier;
"Vi ønsker at være velkomne"
Vores samarbejdspartnere skal ønske at arbejde sammen med os - og vi med dem.
Alt samarbejde skal være ligeværdigt og baseret på tillid.
"Vi vil levere kvalitet"
Vores indsats og de resultater vi skaber, skal afspejle at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, og ønsker herigennem at forbedre resultatet af vores indsats.
"Vi går ikke i takt"
Hvert enkelt menneske er unikt. Det er derfor vigtigt for os at fokusere på resultatet af den enkeltes indsats. Det er op til den enkelte at vurdere, hvordan opgaven skal løses, så længe indsatsen sker på et højt fagligt niveau og med respekt for vore medmenneskers ønsker og krav.
"Vi er uhøjtidelige"
Gode resultater skabes bedst, når de udvikles i et uformelt miljø, der er baseret på tillid, evnen og viljen til at lytte til hinanden, og ikke mindst friheden til at se på tingene fra forskellige vinkler. Vi kan lide, at der er højt til loftet.
"Vi synes, at familien er et aktiv"
Vi oplever det som et aktiv at samarbejde med familie og pårørende. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner, også selvom rammerne for det forandres.

OK-Fondens formål, vision og værdier:
Vi arbejder for at opfylde visionen og formålet ud fra fem centrale værdier;

"Vi ønsker at være velkomne"
Vores samarbejdspartnere skal ønske at arbejde sammen med os - og vi med dem. Alt samarbejde skal være ligeværdigt og baseret på tillid.

"Vi vil levere kvalitet"
Vores indsats og de resultater vi skaber, skal afspejle at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, og ønsker herigennem at forbedre resultatet af vores indsats.

"Vi går ikke i takt"
Hvert enkelt menneske er unikt. Det er derfor vigtigt for os at fokusere på resultatet af den enkeltes indsats. Det er op til den enkelte at vurdere, hvordan opgaven skal løses, så længe indsatsen sker på et højt fagligt niveau og med respekt for vore medmenneskers ønsker og krav.

"Vi er uhøjtidelige"
Gode resultater skabes bedst, når de udvikles i et uformelt miljø, der er baseret på tillid, evnen og viljen til at lytte til hinanden, og ikke mindst friheden til at se på tingene fra forskellige vinkler. Vi kan lide, at der er højt til loftet.

"Vi synes, at familien er et aktiv"
Vi oplever det som et aktiv at samarbejde med familie og pårørende. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner, også selvom rammerne for det forandres.